Babysong - Ulvik kyrkje

Mar
06-27

Kvar måndag samlast babyar med mødre i kyrkja kl. 12.30. Babyane er i ulike alder, men opplegget fenger alle!

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail

Om

Møtet begynner med ei songøkt med ulike songar med rørsler til, babysamba og ein bånsull, og bæ bæ lille lam kjem innom.

Høgdepunktet er når alle babyar samlar seg under det store sjalet og mødrene lagar "bølgjer" over dei. Det er og utruleg spanande med såpeboblene på avslutningssongen. Etter songøkta er det tid for ein prat mellom mødrene, medan babyane leikar på golvet, og " pratar" med kvarandre.

Det er kjekt at babyane får oppleva songen og det sosiale, men nesten like viktig er det at foreldre kan koma ut og treffa andre, som attpåtil er i same situasjon!

Måndagar klokka 12.30-13.30 frå 06.02.2023 t.o.m. 19.06.2023 med unntak av måndag 20.02, 03.04, 10.04, 01.05 og 29.05.

Informasjon: Kjersti Johanne Nybø, tlf. 916 02 028 eller Jenny Merete Wright Johnsen, tlf. 900.68.187

Kart