Hardangerkonferansen 2023

Nov
08-09

KLIMA NATUR OG BEREKRAFT Vi må samarbeida for å lukkast i klimaskiftet. Korleis kan vi gjera det grøne skiftet til ein ressurs for regionen og korleis kan vi nytta omstillingsevne og klimatilpassing til å skapa veks...

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside

Om

KLIMA NATUR OG BEREKRAFT

Vi må samarbeida for å lukkast i klimaskiftet.

Korleis kan vi gjera det grøne skiftet til ein ressurs for regionen og korleis kan vi nytta omstillingsevne og klimatilpassing til å skapa vekst og berekraftig utvikling i Hardanger?

Kart