Haustoppleving på Brakanes hotel

Okt
03-15

Tilgjengeleg til 15. november. Hausttilbod med 3-retters middag, Siderpakke, overnatting og stamp i fjordkanten.

Booking
rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail

Om

Kan bookast direkte på våre nettsider. Tilgjengelig til 15.November.

Nyta ein betre middag før konserten?

I Restaurant Draumen serverer me 3-retters middag av haustens beste råvarer frå Ulvik.  

Må tingast på førehand. Ring 56 52 61 05 eller send mail til Booking brakanes

(konsert bilettar er ikkje inkludert i prisen, må kjøpast separat)

Kart