Litteratursymposiet i Odda 2022

Okt
05-09

Litteratursymposiet i Odda har sidan den spede starten i 2005 utvikla seg til å bli ein av landets største og mest særeigne litteraturfestivalar: eit fem dagar langt gilde med litterære samtalar, debattar, opplesingar...

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside

Om

Litteratursymposiet i Odda har sidan den spede starten i 2005 utvikla seg til å bli ein av landets største og mest særeigne litteraturfestivalar: eit fem dagar langt gilde med litterære samtalar, debattar, opplesingar, konsertar, vandringar og overraskingar.

Litteratursymposiet i Odda 2022 har tema A4.A4 er i utgangspunktet det perfekte format ingen andre format kan måle seg med: Dersom du brettar eit A-format får du det neste A-formatet, identisk, berre halvparten så stort. Det er standarden. I overført betydning er A4 kjedeleg eller konvensjonell. Med årets tema ville vi utforske kven vi er, i forhold til andre. Kva er innafor og kva er utafor? Kven kan definere det?

Kart