Undeland Gard

Undeland Gard ligger innerst i Hardangerfjorden, med utsyn over fagre Ulvik - en bygd med lange tradisjoner for hagebruk og gartnerfag.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail

Om

Da passer det fint at vi har valgt å gå mot strømmen i en region preget av beite og fruktdyrking. Siden 2015 har vi dyrket økologiske grønnsaker, urter og blomster. I regnværet, på bakkene, mellom fjord og fjell.

I 2017 startet vi opp Ulvik Andelslandbruk. I 2020 har andelslandbruket blitt fylkets største, og forsørger over 80 familier og flere lokale spisesteder med økologisk “hardangergrønt”.

Fra starten av var vårt mål å synliggjøre verdien av en slik produksjon i vår region. Både for produsent og forbruker. Vi har valgt å satse på en inkluderende og opplevelsesbasert drift, der det pedagogiske og sosiale aspektet ved økologisk grønnsaksdyrking og småskalaproduksjon står i sentrum. Læring og opplevelser i fellesskap, med andre ord!

Undeland Gard byr på mye ulik aktivitet, feks: 

Bli andelshaver i Ulvik Andelslandsbruk

Vårkurs

Sommerkurs

Blomsterkurs

Åkervandring

I tillegg har vi nybegynnerkurs, kurs for barn, kom i gang med kjøkkenhagen og mikrodyrking i vindus- og pallekarm

Du kan også gjerne kontakte oss angående foredrag.

Sesong

Kart