Frå fjord til fjell, ein naturskjønn 3 dagars tur

Denne 3 dagars turen er ein av dei klassiske Hardangervidda-turane. Kinsarvik - Husedalen - Stavali - Hadlaskard/Hedlo/Vivelid - Øvre Eidfjord

rose
Kontaktinformasjon
Adresse

Om

Med start i Kinsarvik, går første dag opp Husedalen, dalen med dei fire fossane, med første overnatting på Stavali. Andre dag går det vidare innover vidda, med overnatting på ei av hyttene i den vakre Veigdalen: Hadlaskard, Hedlo Turisthytte eller Vivelid Fjellstova. Tredje dag går ned Veigdalen og Hjølmadalen til Øvre Eidfjord. 

Sesong: juli og august

Rute/tidsbruk:
Første dag: Kinsarvik-Husedalen-Stavali 6-7 timar

Andre dag: Stavali-Hadlaskard 6-7 timar, eller Stavali-Hedlo 5 timar, eller Stavali-Viveli 5-6 timar.

Tredje dag: Hadlaskard-Hjølmaberget 6,5 timar, eller Hedlo-Hjølmaberget 3,5 timar, eller Viveli-Hjølmaberget 1,5 timar. Det går bilveg frå Hjølmaberget ned til Øvre Eidfjord. Denne bilvegen er eigna for bilar opp til 6 meter. Du kan ta taxi, eller gå ned til Øvre Eidfjord

Turisthytter på ruta:
Stavali, 1024 moh. Sjølvbetjent, open turisthytte (Bergen turlag). Hyttevakt i juli og august.

Hadlaskard, 995 moh. Sjølvbetjent, open turisthytte (Bergen turlag). Hyttevakt i juli og august.

Hedlo Turisthytte, 945 moh. Privat hytte. Betjent i juli og august.

Vivelid Fjellstova, 880 moh. Privat hytte. Betjent juli og august.


Buss:
Skyss buss 990 går mellom Kinsarvik og Bu, rutetider finn du på skyss.no eller skyss sin app.
Skyss buss 991 går mellom Bu og Eidfjord/Øvre Eidfjord, rutetider finn du på skyss.no eller skyss sin app.

Taxi:
Eidfjord tel (+47) 91 79 70 51
Kinsarvik tel (+47) 95 47 45 75


Parkering:

Kinsarvik: ved sida av Heradshuset (60.374771, 6.721917) , eller ved brua over elva Vivippo (60.363347, 6.744060).

Parkering Hjølmaberget ( 60.371412, 7.169371)

Kart: Hardangervidda Vest, 1:50.000. Kjøp kartet på turistkontor, eller bestill her

 

Dette er ein tur i høgfjellet. Dette må du vite før du går i høgfjellet i Norge:

Ta med varme, vindtette og vasstette klede.

Veret i høgfjellet er annleis enn i låglandet. Du må vera førebudd på låge temperaturar, også om sommaren. Verte kan skift raskt. Om det er fint ver i låglandet kan det vera skodde i høgfjellet, og vesentleg lågare temperaturar.

Ha med kart og kompass (og GPS). I Norge kan det vera vanskeleg å følgja stien, trass i at den er merka. Særleg i skodde kan ein gå seg bort. Difor treng du kart og kompass.

Du har ikkje tilgang til elektrisitet i høgfjellet: ta med nok batteri! I kulde bruker du meir batteri.

Du har i regelen IKKJE mobildekning (og IKKJE internett) i høgfjellet. Skjer det noko, er det ikkje sikkert du kan ringa etter hjelp. Det kan vera fleire dagar å gå til nærmaste bilveg.

Me reknar avstandar i fjellet i timar og ikkje kilometer. Norsk standard gangtid (som du vil finna turskildringar, og som er merka inn i turkart ) opplev mange som svært rask gange. Du må legge til ekstra tid for pausar. Ein 6-timarstur er rekna som fulldags tur, og ein 8-timarstur er rekna som ein lang dags tur. Ver merksam på høgdeforskjell. Ein kilometer i flatt terreng er annleis enn 4 kilometer med høgdeforskjell på 1.000 meter. Nedoverbakke er like krevjande som oppoverbakke, særleg om ein ber tung sekk. 

Skal ein gå fleire dagar i fjellet må ein vera i fysisk form til å klara det. 

I høgfjellet er du i villmarka, på godt og vondt. Det er ikkje butikkar, lege, restaurantar eller minibank tilgjengeleg. Det kan vera fleire dagar å gå til nærmaste bilveg. Du kan kjøpe proviant, og overnatte, på den Norske Turistforeningen sine hytter. 

Ver merksam på at sesong for tur i høgfjellet er i juli og august, når det er snøfritt. Vinteren kan kome brått, og nådelaust, allereie i september. 

Ikkje utsett deg sjølv eller andre for fare, ved å gå utanfor sesong, eller ved å vera dårleg utstyrt. Kvart år må mange ha hjelp av frivillige i fjellet.

I regelen kan du drikka vatn i høgfjellet, men dette er ingen garanti. Ver obs på område der mange ferdest (til dømes ved Trolltunga), og i små vassdrag. 

Ta med alt søppel heim.

Naturen i høgfjellet er svært sårbar. Ikkje uroa dyr og fuglar, og øydelegg ikkje vegetasjon.

Det er ikkje lov å gjere opp eld i skogsområde mellom 15. april og 15. september.

Skal du fiska i vatn, må du ha fiskekort. Dette er til sals på inatur.no

  

Adgang /Tillgang
Aktiviteter
Gradering
Natur og terreng
Sesong
Varighet

Kart