Hæreid gravfelt frå jernalderen

Vestlandets største gravfelt frå jernalderen med 350 gravhaugar frå år 400-1000 e.Kr. som er ein del av eit fascinerande kulturlandskap. Kulturhistorisk vegvisar med kart på turistkontoret.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail

Om

Vestlandets største gravfelt frå jernalderen med 350 gravhaugar frå år 400-1000 e.Kr. som er ein del av eit fascinerande kulturlandskap. Kulturhistorisk vegvisar med kart på turistkontoret.

Sesong

Kart