Bruheim Camping

Me er ein liten campingplass ved elva Eio med plass til 9 - 10 einheiter. Du finn oss som nærmaste nabo til Bergslien Turistheim.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail

Om

Familievenlegt. Kort veg til butikken.

Her vil du trivast!

Venleg helsing Monica

Sesong

Kart