Gravfelt og jernalderutstilling

Gravfelt og jernalderutstilling

På Seim, ein av dei eldste gardane i Røldal, ligg eit gravfelt frå jernalderen. Opprinneleg var her meir enn hundre graver, men dei fleste er forsvunne gjennom åra, mellom anna ved dyrking. I dag finst det eitt felt i...

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside

Om

På Seim, ein av dei eldste gardane i Røldal, ligg eit gravfelt frå jernalderen. Opprinneleg var her meir enn hundre graver, men dei fleste er forsvunne gjennom åra, mellom anna ved dyrking. I dag finst det eitt felt igjen med 12 godt bevarte og synlege haugar. I ei gamal løe på garden finn du ei utstilling som omhandlar gravhaugane med fotomontasje og modellar av gravfunna.
Sesong

Kart

Prisar

Beskrivelse
Pris*
0,00
*Pris frå