Lutro Gard

Fruktgarden på Lutro driv med produksjon og vidareforedling av frukt, gardsbutikk, fotogalleri og overnatting, og har lange tradisjonar attende til 1706.   Grupper kan få gardsbesøk med vandring i frukthage og om...

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside

Om

Fruktgarden på Lutro driv med produksjon og vidareforedling av frukt, gardsbutikk, fotogalleri og overnatting, og har lange tradisjonar attende til 1706. 

 Grupper kan få gardsbesøk med vandring i frukthage og omvising i produksjonslokale.

Sesong

Kart