Fiske i Eidfjord

DSC 9806 web
rose

Fiskemulegheiter i elvar, vatn og i fjorden i Eidfjord.

Fiske i fjorden er gratis. For fiske i elvar og vatn etter laks og sjøaure må du også betale fiskeavgift i tillegg til fiskekortet her . Fiskeavgifta er ikkje nødvendig for fiske i fjellet (kun for fiske etter laks og sjøaure).

På Hardangervidda er det mange vatn med fjellaure. Sal av fiskekort her. Meir informasjon på turistkontoret.

Reglar for laksefiske: villaksen er freda, noko som betyr at den bør sleppas laus. Det er kun tillatt å fiske laks i Simadalselva.

For aurefiske i disse elvane: Eio, Bjoreio, nedre del av Veig og i Eidfjordvatnet kan du kjøpe fiskekort på YX-Eidfjord bensinstasjon og Sæbø Camping. Pris per kort: kr 70 - 300 per dag. Fiskekort til Simadalselva kan kjøpast her

I elva Eio er det muleg å leige fiskeguide med fiskeutstyr. Kontakt Eidfjord Sportsfiske, Jesper Nielsen, tel. 99 39 87 54, epost: post@eidfjordsportsfiske.no eidfjordsportsfiske.no

Sjå alle

Fleire reisetips