Dyranut - Hedlo – Sandhaug – Dyranut

Dyranut - Hedlo – Sandhaug – Dyranut, 3 dagars tur på Hardangervidda.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse

Om

Start eller avslutt gjerne turen med ei overnatting eller eit måltid på Dyranut Fjellstova eller Dyranut Turisthytta

1. etappe:

Dyranut – Hedlo, 23 km

Start turen på Dyranut. Gå sørover mot Nybu, fortset vestover gjennom Bjoreidalen, via Tverrgavlen og Dyresminne. Fortset forbi Haraldshaugane og gjennom Hedlebotnane til Hedlo.

Overnatting på Hedlo Turisthytte

2. etappe:

Hedlo – Sandhaug, 27.8 km:
Gå sørover langs Veig med nydelege fiske- og badeplassar, på austsida av Rjotemyrane til Rjoto. Gå over brua og vidare til stidelet mot Hadlaskard. Fortsett mot sør-aust opp mellom Rjupehaug og Trongaskardnutane og gjennom Hallaskar. Sørover i stidelet med ruta Bjoreidalen-Hadlaskard og gjennom Låghellerskaret. Nytt stidele til Hadlaskard sør-aust for Grananuten. Mot aust over Sørfjordingsrindane. Stidele til Besso på Vierslahæ. Vidare mot sør-aust på nordsida av Nordmannslågen over Grønahæ, på brua over Nordåna, over Hestaleitet og Holmsbuhallet til Sandhaug.

Overnatting på Sandhaug Turisthytte

3. etappe

Sandhaug – Dyranut, 23.4 km:
Gå opp aust for Trondavadnutane, vidare vest for Reinsmyrtjørna, gjennom Eiriksbudalen. Gå brua over Snero og vidare langs køyrespor. T-ruta tar av til venstre frå køyresporet ca. 1 km etter brua. Like etter er stidele til Trondsbu, Tinnhylen og Stigstuv. Vidare på vestsida av Hellehalsen og Gunnarshaug. Stien går ned i Bjoreidalen til brua ved Nybu. Stidele til Bjoreidalen og Stigstuv på nordsida av elva og til Hedlo og Hadlaskard på sørsida. Gå opp på austsida av Nybunuten, langs vestenden av Vetle Skiftessjøen og vidare opp til Dyranut ved Rv 7.

 

Dette er ein tur i høgfjellet. Dette må du vite før du går i høgfjellet i Norge:

Det er lurt å planlegge turen godt. Turisthyttene ynskjer forhåndsbestilling på overnatting, då er du sikra plass. Overnatting på dei DNT-hyttene som er tilrettelagt for forhåndsbestilling på nett kan bestillast på DNTs hyttebestillingsside. Her får du kjapt og enkelt oversikt over hvilke hytter som er tilgjengelege på dine valgte datoar. Bestill her

For DNT-hytter som fortsatt ikkje er tilrettelagt for forhåndsbestilling på nett og private turisthytter, sjå ut.no for kontaktinfo, slik at du kan ta direkte kontakt for bestilling.

For gode turbeskrivelsar og kart, sjå ut.no eller outdooractive.com

Ta med varme, vindtette og vasstette klede.

Veret i høgfjellet er annleis enn i låglandet. Du må vera førebudd på låge temperaturar, også om sommaren. Veret kan skift raskt. Om det er fint ver i låglandet kan det vera skodde i høgfjellet, og vesentleg lågare temperaturar.

Ha med kart og kompass (og GPS). I Norge kan det vera vanskeleg å følgja stien, trass i at den er merka. Særleg i skodde kan ein gå seg bort. Difor treng du kart og kompass.

Du har ikkje tilgang til elektrisitet i høgfjellet: ta med nok batteri! I kulde bruker du meir batteri.

Du har i regelen IKKJE mobildekning (og IKKJE internett) i høgfjellet. Skjer det noko, er det ikkje sikkert du kan ringa etter hjelp. Det kan vera fleire dagar å gå til nærmaste bilveg.

Me reknar avstandar i fjellet i timar og ikkje kilometer. Norsk standard gangtid (som du vil finna turskildringar, og som er merka inn i turkart ) opplev mange som svært rask gange. Du må legge til ekstra tid for pausar. Ein 6-timarstur er rekna som fulldags tur, og ein 8-timarstur er rekna som ein lang dags tur. Ver merksam på høgdeforskjell. Ein kilometer i flatt terreng er annleis enn 4 kilometer med høgdeforskjell på 1.000 meter. Nedoverbakke er like krevjande som oppoverbakke, særleg om ein ber tung sekk. 

Skal ein gå fleire dagar i fjellet må ein vera i fysisk form til å klara det. 

I høgfjellet er du i villmarka, på godt og vondt. Det er ikkje butikkar, lege, restaurantar eller minibank tilgjengeleg. Det kan vera fleire dagar å gå til nærmaste bilveg.

Ver merksam på at sesong for tur i høgfjellet er i juli og august, når det er snøfritt. Vinteren kan kome brått, og nådelaust, allereie i september. 

Ikkje utsett deg sjølv eller andre for fare, ved å gå utanfor sesong, eller ved å vera dårleg utstyrt. Kvart år må mange ha hjelp av frivillige i fjellet.

I regelen kan du drikka vatn i høgfjellet, men dette er ingen garanti. Ver obs på område der mange ferdest (til dømes ved Trolltunga), og i små vassdrag. 

Ta med alt søppel heim.

Naturen i høgfjellet er svært sårbar. Ikkje uroa dyr og fuglar, og øydelegg ikkje vegetasjon.

Det er ikkje lov å gjere opp eld i skogsområde mellom 15. april og 15. september.

Skal du fiska i vatn, må du ha fiskekort. Dette er til sals online på inatur, på turistkontora, og ofte på hyttene i fjellet.

Adgang /Tillgang
Gradering
Natur og terreng
Sesong
Varighet

Kart