Tursti til Melderskin

Turen til Melderskin startar frå Rosendal sentrum i Kvinnherad. Turen opp tar ca. 4 timar, og frå den 1426 meter høge toppen har du storslått utsikt over havet, fjorden, fjellandskapet og delar av Folgefonna.

Om

Melderskin vert ofte kalla ”Dronninga blant Hordalandsfjella”. Varden på det flate topplatået er bygd av Norges geografiske oppmåling i 1913. Varden er verna av Statens Kartverk. På toppen finn du storslegen utsikt mot havet, fjordar og fjell, og Folgefonna.

Start- og sluttpunkt: Kletta

Parkering: Følg vegskilt "Melderskin" frå Rosendal sentrum til P-plass ved stoppskilt på Kletta

Merking: Informasjonsstavle ved P-plassen. Herfrå 300 m langs vegen utan merking, før stien svingar opp mot Skarshaug. T-merkt med vardar og skilt.

Høgdeskilnad: 160 – 1426 moh.

Tidsbruk: 4 timar opp, litt mindre ned.

TUROMTALE: Frå P-plassen 300 m langs vegen, før stien svingar opp mot Skarshaug. Stien går først i utmark og blandingsskog. Over tregrensa følgjer stien små rygger og dalar, dei spesielle Rindane. Første toppen, Skarshaug, er halvvegs til Melderskin. Siste stykket opp hit har sherpaer frå Nepal sikra med trapper. Flott utsikt. Dalen mot søraust er Hattebergsdalen, ein viktig innfallsport til Hattebergvassdraget og Folgefonna nasjonalpark. 

Vidare oppover blir underlaget meir stein og lite vegetasjon. Ei uventa oppleving er moseteppet og det friske vatnet i Holo, før siste oppstiging til toppen. Her ligg ofte snøfonnene heile sommaren.  

Frå toppen av Melderskin er det på godversdagar ein heilt utruleg utsikt i alle retningar, vel verdt slitet med turen opp.

Avstand
Gradering
Natur og terreng
Sesong
Spesial
Varighet

Kart