Det lokale turlaget har lenge invitert til turglede og tilbyr guida fjellturar i område rundt om i Ulvik. Dei erfarne guidane er lommekjende for å forsikre at gruppa får ein trygg, minnerik og kjekk tur. Vert kjend med bygda "no og då" medan guidane fortel om lokalhistorie og kultur i den flotte, urørte naturen.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside

Om

Ulvik Turlag vart skipa 11. september 1988 på Jonstøl. Ulvik Turlag har som motto "Me turar pao". Turlaget inviterer til flotte turar for born og vaksne. Ulvik Turlag skipar til fjellturar i tida mai-oktober med lokalkjende, erfarne leiarar som er lommekjende i områda rundt Ulvik og omegn. Foreininga er ansvarleg for å vedlikehalde merka stiar for å sikre seg for at stiane er trygge og gode å finne fram på. Turlaget har òg fleire lokale initiativ for å inspirere turglede for lokale, små og store. Mellom anna står Ulvik Turlag bak den årlege "Stølstrimmen"; ei lokal orientering i dei fantastiske stølsområde rundt Ulvik med trekking av premiar for dei som har vore innom alle områda. 

Sesong

Kart