Olav H. Hauge (1908–1994) er ein av våre fremste lyrikarar og gjendiktarar, og levde heile sitt liv i Ulvik. Ved Haugesenteret kan du bli betre kjend med Hauge si livshistorie og poetiske verk, og oppleva lyrikk i mange former og på tvers av språkgrenser. Museet har opplevingar for både born og vaksne. Senteret ligg vakkert til ved fjorden med utsyn til fjella frå det gamle heradshuset i Ulvik.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside
Some
Tripadvisor

Om

Olav H. Hauge (1908–1994) er ein av våre fremste lyrikarar og gjendiktarar, og levde heile sitt liv i Ulvik. Ved Haugesenteret kan du bli betre kjend med Hauge si livshistorie og poetiske verk, og oppleva lyrikk i mange former og på tvers av språkgrenser. Museet har opplevingar for både born og vaksne. Senteret ligg vakkert til ved fjorden med utsyn til fjella frå det gamle heradshuset i Ulvik.

Utstillingar – bøker med mange tankar

Frå heimen på Rossvoll i Ulvik skaffa diktaren og fruktbonden Hauge seg vidt utsyn og store kunnskapar gjennom lesnad av verdslitteratur. Han skreiv dikt frå kvardag og natur, og gjorde seg mange tankar om livet og litteraturen i dagbøkene.

I utstillingane får du utforska ulike sider ved diktinga til Hauge og hans særeigne liv. Du kan sjå den omfattande boksamlinga hans og bli kjend med forfattarane som inspirerte han. Utstillingane opnar for fleire sansar med installasjonar om lyrikk og litteratur som du både kan sjå, høyre og ta på. I poesiverkstaden kan du lata deg inspirera til å skriva dikt sjølv. Gjennom heile sommarsesongen kan du òg sjå dokumentarfilmen “Ordmeisteren Hauge” av Randi Storaas.

I den nye temautstillinga om Jon Fosse kan du utforska mangfaldet hjå den nobelprisvinnande diktaren, forfattaren og dramatikaren frå Strandebarm. 

Grupper kan tinga omvising i utstillinga, poetisk skrivekurs og filmframsyning, og få eit utvida møte med Olav H. Hauge sitt liv og verk gjennom våre dyktige formidlarar. 

For borna

Haugesenteret har fleire aktivitetar for born og unge. Kattejakta er eit aktivitetstilbod for dei minste. Katten til Hauge har gøymd seg fleire stadar i utstillinga. Ved å fylgja kattespora finn borna katten på uventa stader, og vert kjende med både diktaren og katten. Utebiblioteket på Tunheim har bøker for både store og små. Her kan born og vaksne lesa ute i det fri og nyta utsikta over bygda. Dette er eit samarbeid med Gløgg 4H og Ulvik Turlag. Bokstavjakta tek jegerane med på eventyr rundt om i Ulvik. Løypa har ei rekkje postar med ein bokstav kvar til løysingsordet, i tillegg til lesetips, turtips og anna innhald.

Opplevingar

Haugesenteret byd på eit breitt og spennande kulturprogram gjennom heile året. Her kan du få alt frå store konsertopplevingar til nære forfattarmøte, diktopplesingar, faglege føredrag og gode samtalar. Det er også fine lesestunder, kreative verkstadar og varierte framsyningar for borna.

Poesifestivalen

Annakvart år i september arrangerer Haugesenteret den tradisjonsrike Poesifestivalen, der ein får oppleva lyrikk og musikk i poesi- og eplebygda Ulvik. Festivalen utmerkjer seg ved å setja lyrikken i sentrum med Olav H. Hauge si dikting som utgangspunkt. I tillegg til profilerte norske og nordiske poetar gjestar også kjende og kjære songlyrikarar festivalen.

Museumsbutikken

Haugesenteret har ein museumsbutikk med eit breitt utval av bøker om og av Olav H. Hauge, samtidslyrikk og nynorsk litteratur for born og vaksne. Her kan du òg finna ei rekkje gåveartiklar til små og store, lokale handverksprodukt og varer utvikla av Haugesenteret sjølv.

Opningstider

1. mai – 1. september:

- Tysdag – fredag kl. 10.00–15.30

- Laurdag – sundag kl. 11.00–16-00

Faste omvisingar i utstillinga kl. 12.30 i sommarsesong (24. juni – 18. august)

1. september – 20. desember:

- Tysdag – fredag kl. 10.00–15.00

Januar: stengt

1. februar – 1. mai:

- Tysdag - fredag kl. 10.00–15.00

Prisar

Billettpris vaksne kr. 110

Born og studentar har fri inngang.

Gruppeomvising pr. pers. kr. 160

Skrivekurs pr. pers. kr. 200

Gruppeomvising + skrivekurs pr. pers. 300 kr

Sjå nynorsk.no for meir informasjon

Sesong

Kart

Prisar

Beskrivelse
Pris*
Barn
Vaksne, pris per person
110,00
*Pris frå