Måbødalen Kulturlandskapsmuseum

Måbødalen kulturlandskapsmuseum forvaltar det kulturhistoriske miljøet i Måbødalen.

Om

Med dei gamle husa, steingardane, rydningsrøysene, slåtteteigane, vatningsanlegga, stølsdrifta, stiar, vegar og bruer syner kulturlandskapet spora etter den menneskelege verksemda i dalen.. Gardstunet på Måbø, er eit lite rekkjetun med to bruk øvst i dalen. Dei siste hundre åra har det vore to stovehus, to løer og eit eldhus langs den gamle kløvstigen som går gjennom tunet. Bygningar, stiar og bruer er sett i stand. Museet har gjort heile dalbotnen til eit utstillingsområde, der 21 informasjonstavler formidlar historia om ressursutnytting og utvikling i Måbødalen.

For meir informasjon om Måbødalen og Måbøgaldane, sjå her og her

Sesong

Kart