Tursti til Skålafjell

Placeholder

Parkering, start- og sluttpunkt: Kvinnherad kyrkje. Merking: Skilt til Kvinnherad kyrkje frå kaiområdet i Rosendal. Skiltsøyle ved kyrkja. Frå P-plassen 500 meter til Bjørke, der informasjonstavle er oppsett ved ...

Om

Parkering, start- og sluttpunkt: Kvinnherad kyrkje.

Merking: Skilt til Kvinnherad kyrkje frå kaiområdet i Rosendal. Skiltsøyle ved kyrkja. Frå P-plassen 500 meter til Bjørke, der informasjonstavle er oppsett ved snuplass 150 meter før vegbommen. Frå Åsvodl viser skilt og T-merking opp lia.

Høgdeskilnad: 100 – 490 moh.

TUROMTALE: Frå P-plass ved kyrkja 500 meter til snuplass på Bjørke. Derfrå grusveg til Åsvodl der vegen flatar ut. Skilt her viser til T-merking. Først skogsveg 300 meter og deretter sti med delvis "Sherpatrapper" opp lia til toppen.   

Den store topp-varden vart oppsett til Rosendal Turnlag sitt 100 års jubileum i 2001. Herfrå er det 360 graders utsyn til fjell og dalar, hav og fjordlandskap, og verdas 3. lengste fjord, Hardangerfjorden.

GODE RÅD: Frå Skålafjell er det T-merkte stiar til Vevik, Sjethaug/Neslia, Kjeldestøl, Skåladalen/Ludnabekk, Nordlifjell og Myrdal. Bruk fantasien for å setja saman interessante turar. 

Turskildring Ut.no

Adgang /Tillgang
Avstand
Gradering
Natur og terreng
Sesong
Varighet

Kart