Husnes Sentrum Hotell

Nyrestaurert hotell flott lokalisert ved Opsangervatnet midt i Husnes sentrum.

Booking

Om

Husnes Sentrum Hotell ligg på Husnes, som er regionsenteret i Kvinnherad Kommune. Det er romfløyen i 2 etasje, som saman med ein nyoppussa resepsjon, som no framstår som eit moderne og godt tilbod for døgnovernatting. Servicetilbodet er enkelt, men til gjengjeld tilbyr dei gode senger , store, ljose og nyoppussa rom, bad med varme i golvet,  kjøleskap på alle rom, kaffi, te, Wi-Fi og tv på alle rom.

På Husnes finn du kulturhus, kino og bibliotek, kor det finst mange tilbod gjennom året. Husnes har eit godt utbygd butikksenter med eit stort tal butikkar, bankar og plassar å eta.  Her finn du også treningssenter med gode tilbod; TrimX.

Sesong

Kart