Kjenn på historia og ta turen innom Halsnøy Kloster. På det historiske området, som går tilbake til år 1163, er det omvisningar, utstillingar, føredrag og konsertar gjennom året.

Om

Kloster, krongods og herregard! Den rike historia til området går tilbake til 1163 då klosteret vart grunnlagt av Erling Skakke. Halsnøy kloster omfattar i dag m.a. ruiner av klosteranlegget frå 1300-talet, våningshus frå 1841 og hageanlegg. Gjennom året er det tilskipingar som omvisingar, utstillingar, føredrag og konsertar. Området ligg vakkert til ved munninga av Hardangerfjorden, og er eit av fleire tun i Sunnhordland museum sine samlingar. Lokala på Halsnøy kloster kan leigast til møter og arrangement. Elles ope etter avtale.

Sesong

Kart