Jonatunet

Velkomen til Jonatunet der du kan halde konferansar, seminar, kurs, slektsstevner og jubileumsfeiringar.

Booking

Om

Hardangerakademiet er ei av mange organisasjoner i mange land som prøver å utvida kunnskap om - og forståing av forutsetnadane for fred og vegen til fred i vår innfløkte verkelegheit. Hardangerakademiet er initiativtakar til Jonatunprosjektet, men me erkjenner sjølvsagt at prosjektet berre kan lykkast i eit samarbeid mellom relevante samarbeidspartnarar og organisasjonar.

Høgt plassert i terrenget, med sol og utsikt over fjorden, ligg Jonatunet nydeleg til sentralt i fjordbygda Jondal. Det freda bygget frå  1934 rommar overnattingsrom av ulik storleik, bibliotek, kafé /spisesal, møte- og undervisningsrom, med meir. Eit opphald hjå  Hardangerakademiet i Jonatunet høver godt til konferansar, seminar, kurs, retreat, slektsstevner og jubileumsfeiringer. Utleige til grupper 10 - 60 personer. Velkomen! 

Sesong

Kart