Hjølmaberget – Såtefjell – Hedlo – Hadlaskard – Hedlo – Vivelid – Hjølmaberget

Hjølmaberget – Såtefjell – Hedlo – Hadlaskard – Hedlo – Vivelid – Hjølmaberget

Fottur gjennom Veigdalen på kulturhistorisk sti. Gammal støl- og ferdselsveg.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse

Om

Dag 1: Parker på Hjølmaberget, 900 moh. Herfrå går du i bjørkeskog oppover stien mot Vivelid. Vidare til venstre opp på Såtefjell som gir ei fantastisk utsikt mot Hårteigen, ned til Vivelid, Veigdalen og bakover til Eidfjordvatnet og fjorden. Vidare går stien bratt ned Skrubbhamrane og til Fljotdal kor den flatar ut mot Hedlo. Hedlo Turisthyttehar fått navnet sitt etter ein stor steinheller som ligg like ved hytta. Her søkte vandrarar ly for regnet og kunne kvile seg på denne langstrakte vidda. Hedlo Turisthytte har tatt imot turistar i over 100 år. Gå vidare mot Rjoto der du finn nokre jakthytter, vidare oppover til Hadlaskarhalsen som ligg på 1133 moh. Her får du pusten att mens du kan nyte den nydelege Hadlaskardalen. På godvêrsdagar har du utsikt mot Hårteigen med sin karakteristiske form. Stien går bratt ned til Heimsta Hadlaskard med sine fine rastaurerte steinbuer, og du ser no Hadlaskard Turisthytte. Det er langstrakt bort til hytta, så det er ein lett, men seig avslutning på ein innholdsrik og nydeleg tur. Overnatt gjerne på Hadlaskard Turisthytte (sjølvbetjent).

Dag 2: Nyt gjerne ein deileg dag på Hardangervidda. Det er rikeleg med molter i området, ein kan fiske i elvar eller i ulike fjellvatn som ligg i området (fiskekort på turistkontoret). Gå gjerne tilbake til Hedlo Turisthytte eller Vivelid Fjellstova for ei overnatting på ei av desse.

Dag 3: Returner tilbake til Hjølmaberget.


 

Dette er ein tur i høgfjellet. Dette må du vite før du går i høgfjellet i Norge:

Det er lurt å planlegge turen godt. Turisthyttene ynskjer forhåndsbestilling på overnatting, då er du sikra plass. Overnatting på dei DNT-hyttene som er tilrettelagt for forhåndsbestilling på nett kan bestillast på DNTs hyttebestillingsside. Her får du kjapt og enkelt oversikt over hvilke hytter som er tilgjengelege på dine valgte datoar. Bestill her

For DNT-hytter som fortsatt ikkje er tilrettelagt for forhåndsbestilling på nett og private turisthytter, sjå ut.no for kontaktinfo, slik at du kan ta direkte kontakt for bestilling.

For gode turbeskrivelsar og kart, sjå ut.no 

Ta med varme, vindtette og vasstette klede.

Veret i høgfjellet er annleis enn i låglandet. Du må vera førebudd på låge temperaturar, også om sommaren. Veret kan skift raskt. Om det er fint ver i låglandet kan det vera skodde i høgfjellet, og vesentleg lågare temperaturar.

Ha med kart og kompass (og GPS). I Norge kan det vera vanskeleg å følgja stien, trass i at den er merka. Særleg i skodde kan ein gå seg bort. Difor treng du kart og kompass.

Du har ikkje tilgang til elektrisitet i høgfjellet: ta med nok batteri! I kulde bruker du meir batteri.

Du har i regelen IKKJE mobildekning (og IKKJE internett) i høgfjellet. Skjer det noko, er det ikkje sikkert du kan ringa etter hjelp. Det kan vera fleire dagar å gå til nærmaste bilveg.

Me reknar avstandar i fjellet i timar og ikkje kilometer. Norsk standard gangtid (som du vil finna turskildringar, og som er merka inn i turkart ) opplev mange som svært rask gange. Du må legge til ekstra tid for pausar. Ein 6-timarstur er rekna som fulldags tur, og ein 8-timarstur er rekna som ein lang dags tur. Ver merksam på høgdeforskjell. Ein kilometer i flatt terreng er annleis enn 4 kilometer med høgdeforskjell på 1.000 meter. Nedoverbakke er like krevjande som oppoverbakke, særleg om ein ber tung sekk. 

Skal ein gå fleire dagar i fjellet må ein vera i fysisk form til å klara det. 

I høgfjellet er du i villmarka, på godt og vondt. Det er ikkje butikkar, lege, restaurantar eller minibank tilgjengeleg. Det kan vera fleire dagar å gå til nærmaste bilveg.

Ver merksam på at sesong for tur i høgfjellet er i juli og august, når det er snøfritt. Vinteren kan kome brått, og nådelaust, allereie i september. 

Ikkje utsett deg sjølv eller andre for fare, ved å gå utanfor sesong, eller ved å vera dårleg utstyrt. Kvart år må mange ha hjelp av frivillige i fjellet.

I regelen kan du drikka vatn i høgfjellet, men dette er ingen garanti. Ver obs på område der mange ferdest (til dømes ved Trolltunga), og i små vassdrag. 

Ta med alt søppel heim.

Naturen i høgfjellet er svært sårbar. Ikkje uroa dyr og fuglar, og øydelegg ikkje vegetasjon.

Det er ikkje lov å gjere opp eld i skogsområde mellom 15. april og 15. september.

Skal du fiska i vatn, må du ha fiskekort. Dette er til sals online på inatur, på turistkontora, og ofte på hyttene i fjellet.

Adgang /Tillgang
Aktiviteter
Avstand
Gradering
Natur og terreng
Sesong
Varighet

Kart