Opplev det beste av vill, norsk natur langs den 80 km lange Rallarvegen. Vegen byr på flotte opplevingar i fjellet, og høver seg godt til å både sykle og gå.

Om

Rallarvegen er namnet på anleggsvegen som ble anlagt kring forrige århundreskifte i samband med bygginga av Bergensbana. Vegen er 80 km lang, og går frå Haugastøl over Finse til Myrdal, og vidare bratt gjennom 21 hårnålssvingar langs Flåmsbana ned til Flåm ved Sognefjorden, den siste delen som kommunal veg. Namnet på vegen kjem av rallar, eit tradisjonelt namn på anleggsarbeidarar.

 

Rallarvegen er fleire gongar kåra til Noregs vakraste sykkeltur. Ved vegen finn ein og Rallarmuseet, som syner historia bak utbygginga av høgfjellsstekkninga på Bergensbana i åra 1871 til opninga i 1909. Her finst evande smie og museumskafe.

Tilgjengelegheita av vegen er veravhengig.

 

Sesong

Kart