Øydve Gardsturisme

Idyll og tradisjon. Øydve Gard er ein familiegard som driv med både frukt og grønt, kviger og sauer. Den vestnorske garden byr inn på omvising med lokalhistorie frå Ulvik og smaksprøvar av diverse godsaker frå garden.

Om

Besøk ein vestnorsk gard med frukt- og grønsaksdyrking, kviger og sauer. Bestill omvising ”I Besto si stove”. Ein tur med historieforteljing i frukthage, smaksprøvar av produkt frå garden, og kaffi og kake i besto si stove. På Øydve gard er det sal av heimelaga produkt samt moglegheit for servering av grupper i ”Besto si stove”.

Sesong

Kart