Naturen kaller! Hardanger Basecamp inviterer til naturrelaterte opplevingar og aktivitetar i Osa for familiar og grupper. Bli med «tilbake til naturen» med m.a. demonstrasjon av bållaging og smaksprøving. Ta opplevinga heilt ut med ei overnatting i ei mongolsk "yurt" og lær å lage ild og innhausta mat på bål.

Booking

Om

Med Hardanger Basecamp, får du innføring i norsk natur og friluftsliv i form av diverse opplegg for store og små. Anten du er lommekjend i fjellet, eller knapt kjem deg utfor dørstokken til vanleg, har Hardanger Basecamp eit opplegg for deg. Mellom anna får du lære korleis ein starter eld og sanking av mat i miljøet som er trygge og gode å ete. Opphaldet kan avsluttast i ei tradisjonell mongolsk hytte ("yurt"), der du får tilberede flotte måltid basert på dagens innhøsta skattar. 

 

Opplegga kan tilpassast gruppa sine interesser, nivå og timeplanar.

Gradering
Sesong

Kart