Privat breførar - Folgefonni Breførarlag

Skreddarsy di eiga breoppleving med Folgefonni Breførarlag. Leige av privat guide gir deg fleksibilitet til å lage opplegg etter eigne ønsker og timeplan.

Booking

Om

Folgefonni Breførarlag har eit breitt tilbod av turar og aktivitetar, både på og i tilknyting til isbreen Folgefonna. Fleire av tilboda har fast sesong med dagleg avgang. Alle standardturar kan og tingast med privat guide når det ikkje er tilgjengeleg dagleg avgang i bookingsystemet. Med privat guide kan du og få du skreddarsydd opplevingane til dine ønsker og timeplan. Prisen for leige av privat guide inkluderer nødvendig utstyr. Ta direkte kontakt med Folgefonni Breførarlag for meir informasjon og pristilbod.

Gradering
Sesong

Kart

Prisar

Beskrivelse
Pris*
Privat breførar
7900,00
*Pris frå