Sundal Camping er omgitt av det vakre landskapet i Maurangerfjorden, ein arm av Hardangerfjorden. Campingplassen ligg ved fjordkanten sentralt i Sunndal, med utsikt mot Bondhusbreen, Bondhusdalen og fjorden. Sundal Ca...

Booking

Om

Sundal Camping er omgitt av det vakre landskapet i Maurangerfjorden, ein arm av Hardangerfjorden. Campingplassen ligg ved fjordkanten sentralt i Sunndal, med utsikt mot Bondhusbreen, Bondhusdalen og fjorden. Sundal Camping leiger ut hytter i ulike storleikar, frå 20 m² til 64 m², og har 60 oppstillingsplassar for bubilar, vogner og telt. Her er og stor gjestehamn. Nytt i 2018 er ein oppstillingsplass for bubilar i nærleiken av sjølve campingplassen. På campingplassen er det tre sanitærhus, kiosk, fellesrom, grillplass, leikeplass og badeplass.  

Sundal Camping er eit godt utgangspunkt for både fjord- og fjellopplevingar. Bur du her er det gå avstand til Bondhusdalen og Bondhusbreen. Kano, båtar og motorar kan leigast. Gode fiskemoglegheiter i sjø og elv. Gjestar kan og besøke eit gardsbruk med kyr, sauer og eige gardsmuseum. 

Sesong

Kart