Tursti til Malmangernuten frå Hattebergsdalen

Stad Rosendal Turomtale Frå P-plassen på Fossberg 2 km langs gusveg til dalbotnen. Stien går opp Murabotnen og til høgre i stidele med Skeisfjell. Herfrå langs ryggen mellom Guddalsdalen og Hattebergsdalen ut til...

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside

Om

Stad

Rosendal

Turomtale

Frå P-plassen på Fossberg 2 km langs gusveg til dalbotnen. Stien går opp Murabotnen og til høgre i stidele med Skeisfjell. Herfrå langs ryggen mellom Guddalsdalen og Hattebergsdalen ut til Malmangernuten. Utsyn til vassdrag og mektige fjellområde, bygder, fjordar og hav.

Turkart
Folgefonna nasjonalpark.
Rosendal Turgruppe sitt rutekart.

Start- og sluttpunkt
Fossberg, ved inngangen til Hattebergsdalen.

Parkering
Kjør forbi Baroniet til P-plass på Fossberg ved inngangen til Hattebergsdalen.

Merking
Informasjonstavle ved P-plassen.
Først på 2 km grusveg utan merking, deretter T-merka og skilta på sti opp Murabotnen.

Gradering
Raud. Middels krevjande, tre støvlar etter DNT-systemet.

Høgdeskilnad
150 – 890 moh.

Tidsbruk
5 timar t/r.

Gode råd
Ved stor vassføring kan bekken i Murabotnen vera vanskeleg å passera. Noko bratt ovanfor bekken. Alternativ til retur same veg kan vera stien frå Malmangernuten direkte ned til Rosendal. Sjå rute Malmangernuten frå Rosendal.

Avstand
Gradering
Natur og terreng
Sesong
Varighet

Kart