Utleige av truger og stavar

Utleige av truger og stavar.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail

Om

Utleige av truger og stavar på turistkontoret under åpningstider eller hjå Eidfjord Aktiv utanom åpningstider, tel. 90 27 63 95 eller eidfjordaktiv@gmail.com.

Pris kr 330,- per dag.

Sesong
Utleie

Kart