Hammaren - Grønrimb

Tur med flott fjordutsikt og moglegheit for rundtur.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail

Om

Startpunkt

Følg vegen sørover frå Jondal sentrum. Etter ca. 5,5 km kjem du til ei rundkøyring. Ta første veg til høgre i rundkøyringa, og køyr 11,9 km til Hammaren. Her er det infotavle og turskilt mot Grønrimb på venstre sida av vegen. Har du bil, parkerer du ved skiltet. Parkering på eige ansvar.

Om turen

Frå Hammaren går du først 200 m gjennom skog, seinare mykje på fjell. Flott utsikt ut og inn Hardangerfjorden ved kanten av Langedalen og på toppen av Domben. Du går inn til hytta på Domben, og i småkupert terreng forbi Storafjell. Så er det litt ulendt ned til eit stikryss. Her er det skilta Grønrimb og Gausvik. Du går møt Grønrimb, og etter kort tid er du på stølen Grønrimb. Frå Grønrimb er det fire andre ruter ned att til hovudvegen. Det er også umerka sti austover mot Daurmålsdalen.Parkering: Sjå "startpunkt"

Parkeringsavgift: gratis 

Lengde: 5,1km

Total gangtid: 5t 30 min

Sesong: Mai - november

Vanskegrad/gradering: Raud, krevjande. 

Avstand
Gradering
Sesong
Varighet

Kart