I Haugesenteret kan du læra meir om livet og lyrikken til diktaren Olav H. Hauge. Utstillinga rommar forteljingar knytt til dikt av Hauge og andre verdspoetar, og gir opplevingar både for barn og vaksne. Senteret ligg vakkert til ved fjorden med utsyn til fjella i Ulvik i Hardanger. Her kan du finna lyrisk ro i senteret sitt lyrikkbibliotek og poesiverkstad.

rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside
Some
Tripadvisor

Om

Ved Haugesenteret kan du oppleva dikt og songar i mange former på tvers av språkgrenser. Senteret ligg vakkert til ved fjorden og med utsyn til fjellet frå det gamle heradshuset i Ulvik i Hardanger. Utstillinga rommar fortellingar knytt til dikt av Olav H. Hauge og andre verdspoetar, og gir opplevingar både for born og vaksne.

Bøker med mange tankar Olav H. Hauge fann seg heime i bøkene. I eitt av dei mest omfattande dagboksverka i verdslitteraturen skriv han om det han har lese og reflekterer rundt tilvære. Diktaren og fruktbonden Hauge har skrive dikt frå kvardag og natur og gjort seg mange tankar om livet og litteraturen. Alle kan kjenne seg att i Olav H. Hauge si dikting. I utstillinga kan du òg møte Hauge som opplesar og på film.


Songar og dikt frå heile verda  Hauge-senteret arbeider med lyrikk i mange former og på tvers av språkgrenser. Du kan sjølv prøva deg på å skrive dikt i poesiverkstaden og i lyrikkbiblioteket kan du oppleve lyrikk frå heile verda.


Aktivitetar for born
Kattejakta er eit aktivitetstilbod for dei minste. Katten til Hauge har gøymt seg fleire stadar i utstillinga. Gjennom å fylgje kattespora finn ungane katten på uventa stadar, og blir samtidig kjende med både Hauge og katten. Ved fullført kattejakt ventar det ein liten kattepremie i resepsjonen.

Bokstavjakta tek deg med på eventyr rundt i bygda. Naturstien har 7 postar med ein bokstav til løysingsordet samt lesetips, turtips eller anna innhald. Jakta startar opp frå 1. juli tom. 15. oktober og høver for familiar med born opp til 12 år. Diplom og premie til dei som fullfører- Bokstavjakta er i regi av Ulvik Turlag og Haugesenteret.

Ta turen til utebiblioteket på Tunheim. I den fine gapahuken kan små og store nyta ei god bok og den flotte utsikta i lag med nista. Utebiblioteket er eit samarbeid med Gløgg 4H og Ulvik Turlag.

Butikken I museumsbutikken vår finn du bøker for born og vaksne. Her kan du oppdaga nye og spanande gåveartiklar til både små og store i alle prisklassar. Butikken har eit rikt utval av nynorske bornebøker.

Opningstider 1. september – 23. september
Tysdag - fredag kl. 10.00 - 15.00


Grupper kan tinga omvising på førehand etter avtale.
Omvising utanfor opningstid er mogeleg for eit tillegg i pris.
Sjå nynorsk.no for meir informasjon

Billettpris vaksne kr. 110,- 

Born og studentar har fri inngang.
Gruppeomvising pr. pers. kr. 160,-

Sesong

Kart

Prisar

Beskrivelse
Pris*
Barn
Vaksne, pris per person
110,00
*Pris frå