Hardangerfjord Adventure

Opplev fjorden saman med Hardangerfjord Adventure og RIB-båtane deira!

Booking

Om

Opplev fjorden saman med Hardangerfjord Adventure! Dei tilbyr påmeldingsturar frå Øystese eller gruppeturar på førespurnad frå Norheimsund, Øystese, Jondal, Herand, Strandebarm, Rosendal og Lofthus med RIB-båtar der fjord, fjell, mat og kultur står sentralt for å gje deg den beste Hardanger-opplevinga. Dei tilbyr også båt-transport til og frå den veglause grenda Botnen innst i fjordarmen Fyksesund. Det er også mogeleg å verta henta andre stader mot nærmare avtale, og få skreddarsydde turar.

Påmeldingsturar med avgang frå Hardangerfjord Hotel i Øystese.

Sesong

Kart