Hardangerfjord Adventure

Opplev fjorden saman med Hardangerfjord Adventure og RIB-båtane deira!

Booking
rose
Kontaktinformasjon
Adresse
Telefon
Mail
Nettside
Some

Om

Opplev fjorden saman med Hardangerfjord Adventure! Dei tilbyr påmeldingsturar frå Øystese eller gruppeturar på førespurnad frå Norheimsund, Øystese, Jondal, Herand, Strandebarm, Rosendal og Lofthus med RIB-båtar der fjord, fjell, mat og kultur står sentralt for å gje deg den beste Hardanger-opplevinga. Dei tilbyr også båt-transport til og frå den veglause grenda Botnen innst i fjordarmen Fyksesund. Det er også mogeleg å verta henta andre stader mot nærmare avtale, og få skreddarsydde turar.

Påmeldingsturar med avgang frå Hardangerfjord Hotel i Øystese.

Sesong

Kart